TISKOVÁ ZPRÁVA ke třetímu zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování rádiových sítí v pásmu 3,5 GHz

Dne 16.10. t.r. se uskutečnilo 3. zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování rádiových sítí v pásmu 3,5 GHz v České republice, s povinností poskytovat jejich prostřednictvím veřejnou telefonní službu.

V Praze dne 16.10.2002

Dne 16.10. t.r. se uskutečnilo 3. zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování rádiových sítí v pásmu 3,5 GHz v České republice, s povinností poskytovat jejich prostřednictvím veřejnou telefonní službu.

Na tomto zasedání řídící výbor navrhl Českému telekomunikačnímu úřadu vyřazení jedné z předložených žádostí, která neodpovídala požadavkům zadávací dokumentace.

Dále řídící výbor provedl závěrečné vyhodnocení platných žádostí do výběrového řízení. V návaznosti na § 22 odst.1 zákona č.151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, zpracoval "Zprávu o posouzení a hodnocení žádostí o udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování rádiových sítí v pásmu 3,5 GHz v České republice, s povinností poskytovat jejich prostřednictvím veřejnou telefonní službu". Zpráva byla podepsána všemi členy řídícího výboru a poté předána Českému telekomunikačnímu úřadu.

Český telekomunikační úřad po seznámení se s výše uvedenou zprávou sděluje, že akceptuje návrh řídícího výboru a zahájí řízení o udělení telekomunikačních licencí se společností Eurotel Praha spol. s r.o.

Ing. David Stádník v.r.
předseda Českého telekomunikačního úřadu

Kontakt: Ing. Pavla Krauskopfová, tajemnice předsedy ČTÚ,
tel: 224 004 751, fax: 224 911 750,
e-mail: krauskopfovap@ctu.cz

Top