TISKOVÁ ZPRÁVA: Měsíční monitorovací zpráva za březen 2016

Praha, 14. dubna 2016 – Česká pošta porušila informační povinnost, když téměř dva roky neměla na svém webu uveřejněny informace, které z jejích provozoven jsou tzv. povinnými poštami. ČTÚ jí za to uložil půlmilionovou pokutu. O pravomocném rozhodnutí informuje dnes vydaná měsíční monitorovací zpráva.

Tzv. povinná pošta musí být dostupná každý pracovní den s výjimkou mimořádných situací a nemůže být dočasně uzavřena ani zrušena bez adekvátní náhrady. Oproti tomu provozovny nad rámec příslušné vyhlášky mohou být rozhodnutím České pošty kdykoliv omezeny. Tím, že tuto informaci pošta na internetových stránkách nezpřístupnila, znemožnila veřejnosti ověřit si, do které skupiny ta která pobočka patří. V podaném rozkladu proti pokutě se podnik hájil tím, že nikomu nemůže objektivně činit problém určit, zda se o povinnou poštu jedná. Tento argument však ČTÚ ve svém rozhodnutí vyvrátil.

Monitorovací zpráva dále informuje o rozhodnutí ve sporu operátora O2 s jeho klientkou o smluvní pokutu. V pravomocném rozhodnutí úřad dospěl k závěru, že sjednání smluvní pokuty pro porušení obecně jakékoliv smluvní povinnosti je neurčité, což způsobuje jeho neplatnost.

Zpráva také detailně informuje o zdražení služeb České pošty, k němuž dochází od 1. května. Pošta má povinnost své základní služby poskytovat za nákladově orientované ceny. Vzhledem k dlouhodobému poklesu poptávky po základních službách se jejich náklady, do značné míry fixní, rozpočítávají na menší objem služeb.

Březnová měsíční monitorovací zpráva je ke stažení zde.

Soubory ke stažení
Top