TISKOVÁ ZPRÁVA: Měsíční monitorovací zpráva za červen 2016

Praha, 15. července 2016 – Dva pravomocné případy potrestaného zneužití tísňové linky popisuje dnes vydaná Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ. Zákon umožňuje za přestupek zlomyslného volání na tísňové linky uložit pokutu až do výše 200 tisíc korun. Někteří přestupci svého jednání ani poté nezanechají a dostávají se do hledáčku ČTÚ opakovaně.

Monitorovací zpráva dále informuje o prověřování postupu operátora O2 Czech Republic a.s., který v červnu oznámil změnu podmínek přenosu dat po vyčerpání základního datového limitu. U datových balíčků dochází od 15. července po překročení datového limitu k automatickému zablokování jakéhokoliv dalšího přenosu dat. ČTÚ v této souvislosti prověřuje, zda operátor v tomto případě splnil všechny zákonné podmínky nezbytné pro provedení jednostranné změny smlouvy a zda ve vztahu ke všem svým účastníkům postupoval v souladu s platnou legislativou. Podobně úřad zkoumá postup virtuálních mobilních operátorů Tesco Mobile ČR a BLESKmobil.

Obecně platí, že zákazník, který je operátorem informován o plánované jednostranné změně smlouvy, má vždy právo s takovou změnou nesouhlasit a ke dni účinnosti změny smluvní vztah bez jakýchkoliv sankcí ukončit.

Monitorovací zpráva také rekapituluje v červnu vedená správní řízení v souvislosti s nápravnými opatřeními na relevantních trzích.

Počet nahlášených případů potíží s příjmem televizního signálu dál klesá. ČTÚ v červnu 355 hlášení a jen u necelé poloviny se jako zdroj rušení ukázala základnová stanice LTE.

Červnová měsíční monitorovací zpráva ČTÚ je ke stažení zde.

Soubory ke stažení
Top