TISKOVÁ ZPRÁVA: Měsíční monitorovací zpráva za květen 2016

Praha, 15. června 2016 – Českému telekomunikačnímu úřadu nepřísluší rozhodovat o náhradě za nevrácená zařízení. Třebaže zapůjčené zařízení může být nezbytným technickým prostředkem, bez kterého není možné navázat internetové připojení v souladu se zvolenou službou, dodání takového zařízení není službou elektronických komunikací. Není proto dána pravomoc ČTÚ nároky z nevrácení modemu v rámci účastnického sporu rozhodnout. Vyplývá to z pravomocného rozhodnutí, o kterém podrobně informuje dnes vydaná květnová měsíční monitorovací zpráva.

ČTÚ dále informuje o pokutě 4,2 mil. Kč udělené společnosti PPL CZ s.r.o. za neoprávněné podnikání v oblasti poštovních služeb. Rozhodnutí v květnu nabylo právní moci.

V části věnované ochraně spotřebitele monitorovací zpráva detailně rozebírá problematiku přenositelnosti čísel. Zmiňuje nutnost před samotným přenesením čísla vypořádat závazky s opouštěným poskytovatelem – typicky ukončit smlouvu dohodou či výpovědí. Při splnění všech podmínek pak lhůta pro přenesení čísla nesmí překročit čtyři pracovní dny o podání žádosti u nového operátora, není-li dohodnuta doba delší.

Zpráva také poukazuje na zájem o nové možnosti využití měření v aplikaci NetMetr. Ta od nedávné aktualizace umožňuje provádět měření parametrů internetového připojení pomocí webového klienta z libovolného prohlížeče (dříve jen přes mobilní aplikace).

Květnová měsíční monitorovací zpráva ČTÚ je ke stažení zde.

Soubory ke stažení
Top