TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za leden 2014

Praha, 14. únor 2014 – Pravidelné shrnutí aktivit regulátora přináší dnes vydaná Měsíční monitorovací zpráva č. 1/2014. Informuje o výběrovém řízení na podnikatele poskytující zvláštní ceny v rámci univerzální služby, do kterého se přihlásil pouze jediný subjekt – Telefónica Czech Republic, a.s. Té výběrová komise doporučila povinnost „zvláštních cen“ uložit.

ČTÚ dále informuje o sérii opatření, která připravil v souvislosti s očekávaným zahájením výstavby a zkušebního provozu sítí LTE v pásmu 800 MHz. Mají snížit riziko negativních dopadů případných interferencí s televizním příjmem terestrického vysílání (DVB-T).

Zpráva také zmiňuje legislativní změny účinné od 1.1.2014 s dopady do oblasti telekomunikací, konkrétně se jedná o zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a vyhl. č. 462/2013 Sb., o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby.

Detailní přehled o stížnostech účastníků a uživatelů za IV. čtvrtletí 2013 poskytuje příloha monitorovací zprávy.

Dokument je ke stažení zde.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 14. února 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ II/2014

Soubory ke stažení
tz1114022014.pdf(136.47 KB)
Top