TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za srpen 2015

Praha, 16. září 2015 – Společnost Vodafone začala zpoplatňovat službu Identifikace obtěžujících a zlomyslných volání. Nově si za zjištění telefonního čísla, které zákazník označí jako obtěžující nebo zlomyslné, účtuje částku 250 Kč. Informuje o tom dnes vydaná srpnová monitorovací zpráva Českého telekomunikačního úřadu. Věnuje se také zveřejněným hospodářským výsledkům jednotlivých operátorů.

 

 

Monitorovací zpráva uvádí podrobnosti k žádosti České pošty o úhradu čistých nákladů za rok 2014. Držitel poštovní licence čisté náklady vyčíslil na 1,754 mld. Kč. O jeho žádosti vede ČTÚ správní řízení, v němž bude ověřovat správnost a úplnost všech předložených podkladů a soulad výpočtu se zákonem o poštovních službách a prováděcí vyhláškou.

Dále monitorovací zpráva informuje o zahájení správního řízení se společností O2 pro podezření ze spáchání deliktu spočívajícího v porušení zákazu užití nekalé obchodní praktiky. O2 přistoupilo ke změně v čerpání datového tarifu a všem účastníkům, kteří dosáhli limitu FUP, automaticky aktivovalo obnovení objemu dat, aniž by si účastníci předem tuto možnost výslovně zvolili. Obnovení dat je zpoplatněné. Současně úřad s O2 zahájil správní řízení i pro podezření ze spáchání správního deliktu spočívajícího v nedodržení zákonem stanovené informační povinnosti o změně smlouvy.

Měsíční monitorovací zpráva je ke stažení zde.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

 

Praha 16. září 2015

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IX/2015

Soubory ke stažení
Top