TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za únor 2014

Praha, 14. březen 2014 – Český telekomunikační úřad v dnes vydané Měsíční monitorovací zprávě č. 2/2014 informuje o únorových událostech na trhu elektronických komunikací. Zpráva se také věnuje pravomocnému rozhodnutí, kterým ČTÚ v rámci své rozhodovací pravomoci posuzoval platnost smluvního ujednání ve všeobecných obchodních podmínkách ve vztahu k přenesení čísla.

Úřad jako neplatné posoudil ustanovení všeobecných obchodních podmínek, které opravňovalo operátora k aktivaci telefonního čísla z vlastního číselného rozsahu, a tedy faktické založení dalšího smluvního vztahu v situaci, kdy z důvodů na straně účastníka k přenesení čísla nedošlo. V daném případě ČTÚ rozhodl, že takové smluvní ustanovení je v rozporu se zásadami ochrany spotřebitele.

Monitorovací zpráva dále zmiňuje zahájení správního řízení o rozhodnutí sporu s Českou poštou, o uzavření smlouvy o přístupu k prvkům poštovní infrastruktury a k zvláštním službám souvisejícím s provozováním poštovní služby. Návrh na zahájení tohoto řízení podal alternativní provozovatel poštovních služeb. Jde o vůbec první sporné řízení v této oblasti od účinnosti novely zákona o poštovních službách, která od 1. ledna 2013 zavedla povinnost držitele poštovní licence umožnit přístup ostatním provozovatelům k poštovní infrastruktuře.

ČTÚ rovněž informuje o výsledku průzkumu agentury ppm factum research zaměřeného na spokojenost zákazníků se službami mobilních operátorů, provedeného formou on-line dotazování.

Dokument je ke stažení zde.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 14. března 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ III/2014

Soubory ke stažení
tz1514032014.pdf(135.13 KB)
Top