TISKOVÁ ZPRÁVA: Měsíční monitorovací zpráva za únor 2016

Praha, 17. března 2016 – Pokud si objednáte u operátora zřízení pevné linky, návštěva bez plné moci za vás smlouvu s operátorem neuzavře. Na příkladu sporu, který ČTÚ nedávno rozhodoval, o tom informuje dnes vydaná měsíční monitorovací zpráva. V konkrétním zmíněném případě se operátor dožadoval zaplacení dlužné částky ne po majiteli bytu, který si službu objednal, ale po osobě, která byla v bytě jen na návštěvě a pouze potvrdila převzetí balíčku s koncovým zařízením. 

ČTÚ dospěl k závěru, že nelze zavázat k peněžitému plnění ze smlouvy osobu, která nikdy neprojevila jednoznačnou vůli do smluvního vztahu vstoupit a pouze podepsala ryze formálně (bez jakéhokoliv oprávnění) za objednatele předávací protokol. Byla přitom v dobré víře, že jenom přebírá zařízení za zákazníka. Nároku operátora vznesenému vůči této osobě ČTÚ nevyhověl.

Monitorovací zpráva dále informuje o konferenci Digital economy: chances and challenges, kterou ČTÚ dnes a zítra pořádá ve spolupráci s neziskovou organizací ICANN. Konference se zabývá inovacemi, jejichž zdrojem mohou být různé ekosystémy v rámci internetu věcí, dále implementací služby e-call v podmínkách ČR, nebo kybernetickou bezpečností a bezpečností poskytovaných služeb.

Zpráva také zmiňuje rozhodnutí o úhradě čistých nákladů držiteli poštovní licence České poště, s.p., za rok 2014. Pošta čisté náklady v žádosti vyčíslila na 1 754 764 485 Kč. ČTÚ ve správním řízení ověřoval správnost a úplnost předložených podkladů a stanovil čisté náklady ve výši 657 223 705 Kč. Rozhodnutí zatím není pravomocné.

Příloha monitorovací zprávy přináší mezinárodní meziroční srovnání cen za mobilní služby podle spotřebních košů od společnosti Strategy Analytics (Teligen). Porovnáváno bylo období mezi listopadem 2014 a listopadem 2015. Měřeno kursem amerického dolaru přepočteným podle parity kupní síly pozice České republiky v meziročním srovnání spíše oslabovala. K posunu kupředu nedošlo u žádného spotřebního koše, nejvýraznější pokles byl zaznamenán v koši 30 hovorů (pokles o 5 míst).

Únorová měsíční monitorovací zpráva je ke stažení zde.

Soubory ke stažení
Top