TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva 7/2018

Praha, 18. července 2018 – Námitkové řízení lze zahájit nejpozději do 30 dnů ode dne doručení vyřízení reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení. Opožděně podaný návrh ČTÚ zamítne. Procesní stránce námitkového řízení se věnuje dnes vydaná monitorovací zpráva, která popisuje případ poškozené zásilky se sochou Ježíše.

Adresát zásilku reklamoval a Česká pošta reklamaci vyhodnotila jako nedůvodnou. O přezkum správnosti takového rozhodnutí v námitkovém řízení však adresát požádal pozdě. ČTÚ proto nezbylo než z důvodu opožděného podání zamítnout jak námitku, tak uplatněný nárok na náhradu škody.

Monitorovací zpráva dále informuje o novelizované vyhlášce č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány. Nejvíce se změny tvorby a užití příslušných identifikátorů projevily v oblasti zemského digitálního vysílání, a to kvůli potřebě bezproblémového naladění jednotlivých programů. V oblasti mezinárodních volacích značek nová úprava odstraňuje překážku používání kombinací vícero číslic a písmen (OL0 až OL9) jen v režimu krátkodobých oprávnění.

Zpráva také upozorňuje na zveřejněnou Zprávu o výsledcích sledování plnění Nařízení (EU) 2015/2120 (o síťové neutralitě) za období od 1. května 2017 do 30. dubna 2018. Dokument obsahuje výčet nejčastějších pochybení, kterých se poskytovatelé v tomto období dopouštěli.

Monitorovací zpráva je ke stažení zde.

Soubory ke stažení
Top