TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 08/2017

Praha, 16. srpna 2017 – Pokud se operátor rozhodne změnit svou nabídku a některé tarify například úplně zrušit, jde o jednostrannou změnu smlouvy spočívající ve změně podstatných náležitostí. Účastníci mají právo s touto změnou nesouhlasit a smluvní vztah bez jakýchkoliv sankcí předčasně ukončit. Konstatuje to dnes vydaná monitorovací zpráva, která zmiňuje zvýšený počet stížností na rušení „Fér tarifů“ operátora Vodafone.

ČTÚ v této souvislosti prošetřuje, zda Vodafone řádně splnil své zákonné povinnosti spojené s jednostrannou změnou smlouvy. Spotřebitelé by měli být informováni nejen o samotném rušení jejich stávajících tarifů, ale i o svém právu ukončit smlouvu ke dni nabytí účinnosti změny, a to bez úhrady smluvní pokuty. Informaci mají dostat způsobem, který si zvolili pro zasílání vyúčtování.

Monitorovací zpráva dále informuje o zamítnutí trojice žádostí virtuálních operátorů o povolení účtovat roamingové příplatky. Všechny žádosti ČTÚ posoudil a shledal je nedůvodnými.

Zpráva také zmiňuje přijaté legislativní změny, ať jde o již schválenou novelu zákona o elektronických komunikacích, nebo o zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, který na ČTÚ zřizuje jednotné informační místo pro usnadnění výstavby nových sítí.

Příloha monitorovací zprávy je věnována přehledu došlých stížností a dotazů za II. čtvrtletí. ČTÚ jich v této době eviduje 1639, nejčastěji se týkají účastnických smluv. Téměř dvojnásobně meziročně vzrostl také počet stížností na dodávání poštovních zásilek.

Monitorovací zpráva je ke stažení zde.

Soubory ke stažení
Top