TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 4/2018

Praha, 18. dubna 2018 – Automatický dokup dat bez aktivního souhlasu uživatele byl agresivní obchodní praktikou. Rozhodnutí ČTÚ, který za to operátorovi O2 Czech Republic a.s. v červenci 2016 udělil pokutu 4,5 mil. Kč, nyní jako správné potvrdil Městský soud v Praze. V rámci zamítnutí správní žaloby, kterou podalo O2, soud rovněž vytyčil mantinely, kdy a za jakých podmínek může operátor přistoupit k jednostranným změnám smluv. O pravomocném rozsudku informuje dnes vydaná monitorovací zpráva.

Soud potvrdil správnost názoru úřadu, že nestačí, aby souhlas zákazníka s obnovou dat byl projevený tím, že účastník pokračuje v čerpání dat i po spotřebování základního měsíčního limitu. Souhlas je nutné projevit výslovně, aktivně a před zahájením čerpání takové služby. O2 neobstálo ani s argumentem, že příslušná změna je změnou nepodstatnou, k níž se nevztahuje povinnost operátora informovat zákazníka o právu na předčasné ukončení smlouvy bez sankcí ke dni účinnosti změny. Soud konstatoval, že v tomto případě není rozhodující, zda šlo o změnu podstatnou či nikoliv, neboť informační povinnost má operátor podle § 1752 občanského zákoníku vždy; nadto však se i v tomto případě o podstatnou změnu smlouvy jednalo.

Monitorovací zpráva dále zmiňuje rozhodnutí úřadu, podle kterého O2 porušilo pravidla síťové neutrality v souvislosti se službou Spotify. Tato aplikace byla zvýhodněna oproti jiným aplikacím či službám stejného charakteru, když data přenesená v jejím rámci nebyla započítávána do limitu měsíčních dat, a fungovala i po vyčerpání sjednaného datového objemu. ČTÚ v rozhodnutí nařídil O2 upravit účastnické smlouvy tak, aby tuto diskriminaci operátor odstranil. Pokud už se poskytovatel služby rozhodne datový provoz omezovat limitem, nesmí zvýhodňovat žádnou službu či aplikaci na úkor ostatních.

Zpráva také informuje o nové povinnosti pro výrobce automobilů. Od 1. dubna musejí instalovat do všech typů nových osobních vozů do 3,5 tuny systém automatického tísňového volání eCall. V případě nehody pak systém odesílá datovou zprávu mj. s polohou vozidla a dalšími údaji pro rychlejší vyslání pomoci posádce.  

Monitorovací zpráva je ke stažení zde.

Soubory ke stažení
Top