TISKOVÁ ZPRÁVA Napojení informačních systémů ČTÚ na základní registry zrychlí správní řízení

Praha, 28. května 2015 – Český telekomunikační úřad úspěšně propojil své informační systémy se základními registry. Projekt Napojení needitačních AIS ČTÚ na ISZR spolufinancovaný z prostředků Evropské unie se realizoval v rámci výzvy č. 14 „Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační systém základních registrů“ Integrovaného operačního programu. Změna přinese úbytek administrativní zátěže pro občany a podnikatele.

Cílem projektu bylo napojení čtyř informačních systémů ČTÚ na Informační systém základních registrů. Data, která oprávněný zaměstnanec ČTÚ získá z příslušného základního registru, nebude muset vyžadovat po občanovi, a řízení se tím urychlí. K základním registrům prostřednictvím Společného katalogu subjektů přistupují needitační agendové informační systémy ČTÚ: ASMKS −; Automatizovaný systém monitorování kmitočtového spektra, MOSS −; Modulární správní systém, Spectra −; informační systém pro správu kmitočtového spektra a ESD −; informační systém Elektronického sběru dat.

V rámci projektu bylo realizováno 11 veřejných zakázek na dodavatele jednotlivých činností projektu. Projekt byl dokončen dne 30. dubna 2015 v souladu se stanoveným harmonogramem. Příspěvek EU na projekt činí téměř 20 mil. Kč.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 28. května 2015

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ V/2015

OP

Soubory ke stažení
tz3428052015.pdf(228.65 KB)
Top