TISKOVÁ ZPRÁVA: Neomezená data má už 22 % respondentů, každý desátý využívá služeb virtuála

Praha, 01.11. 2023 – Český telekomunikační úřad ve spolupráci s poradenskou společností a s výzkumnou agenturou realizoval průzkum a návaznou studii preferencí a spokojenosti spotřebitelů s využíváním mobilních telekomunikačních služeb na maloobchodním trhu v České republice v sektoru domácností. Výstupy z výzkumu Úřad využije pro hodnocení mobilního trhu jako celku, poslouží jako podkladová informace pro regulační činnosti Úřadu v oblasti rozvoje trhu či ochrany spotřebitele. Průzkumu se zúčastnilo 1500 respondentů. Jaká hlavní zjištění přinesl?

Podíl využívání virtuálních operátorů dosáhl u respondentů téměř 11 %. Pokud jde o průměrnou útratu, 39 % respondentů vynakládá na měsíční provoz svého soukromého mobilu (soukromé SIM karty) 200 až 499 Kč, druhá nejpočetnější skupina (21 % respondentů) vynakládá 500 až 799 Kč. Až 69 % respondentů uvedlo, že využívají služby svého hlavního poskytovatele mobilních služeb 5 let nebo více, přičemž neexistuje zásadní rozdíl mezi respondenty využívajícími tarif a předplacenou kartu. Svého hlavního poskytovatele by doporučilo až 75 % respondentů. Své měsíční náklady na provoz soukromého mobilu (soukromé SIM karty) hodnotí vzhledem ke kvalitě služeb 45 % respondentů jako přijatelné, 20 % jako výhodné a 16 % jako velmi výhodné. Celkově tedy poměr mezi cenou a kvalitou služby hodnotí spíše pozitivně až 81 % respondentů.

„Spotřebitelé ze segmentu domácností volí častěji i nabídku služeb virtuálních operátorů. V tomto kontextu hodnotíme pozitivně zlepšující se podmínky na velkoobchodním trhu, kdy se na základě závazků z aukce 5G daří v poslední době dosahovat atraktivnějších cen a dalších podmínek pro alternativní poskytovatele služeb,“ uvedl předseda Rady ČTÚ Marek Ebert.

Soukromý mobilní telefon pouze s jednou soukromě hrazenou SIM kartou využívá 75 % respondentů, tedy čtvrtina z nich má v soukromém mobilním telefonu dvě SIM karty. Tři čtvrtiny respondentů uvedly, že využívají mobilní data, přičemž 65 % využívá současně volání, SMS a data, zatímco 10 % využívá jen volání a data (tedy bez SMS). Pouze 10 % respondentů využívá mobilní telefon pouze na volání. Neomezená data využívá 22 % respondentů, druhým nejčastěji využívaným sjednaným objemem dat v tarifech a předplacených balíčcích je objem do 1 GB měsíčně, který využívá 11 % respondentů. Neomezená volání využívá 43 % respondentů, druhým nejčastěji využívaným sjednaným objemem volání v tarifech a předplacených balíčcích je objem do 100 minut měsíčně, který využívá 26 % respondentů. Balíček různých služeb od svého hlavního poskytovatele využívá 42 % respondentů.

Průzkum se zaměřil i na využívání mobilních aplikací. Spotřebitelé nejvíce využívají aplikaci WhatsApp (68 % respondentů). Pro srovnání, SMS služby využívá 79 % respondentů. Navigaci v mobilu využívá 53 % respondentů.

Celou studii najdete na našich webových stránkách.

Top