TISKOVÁ ZPRÁVA: Novela zákona o elektronických komunikacích schválena

Praha, 15. 09. 2021 Poslanecká sněmovna dnes přehlasovala Senát a většinou 137 hlasů schválila  transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích v původní verzi. Novela nyní poputuje k podpisu prezidenta republiky. Dochází tak k implementaci evropského kodexu do českého práva. Předně jde o posílení ochrany spotřebitele a její sjednocení v rámci evropského trhu.

Rychlá a jednoduchá změna poskytovatele internetu, posílení ochrany soukromí, koncepčnější podpora osob s handicapem nebo stanovení podmínek pro snadnější budování sítí elektronických komunikací. To jsou jen některé změny, které tato novela přináší. Jednou z nejviditelnějších změn nejen pro spotřebitele jsou přísnější pravidla pro obtěžující marketingová volání. V současnosti platí, že osoba, která si nepřeje být obtěžována marketingovými hovory, musí aktivně vyjádřit svůj nesouhlas v tzv. veřejném účastnickém seznamu. Nově se princip obrátí. Automaticky bude předpokládáno, že marketingové hovory nelze uskutečnit, protože si je účastník nepřeje. Pokud by chtěl být těmito druhy hovorů kontaktován, bude naopak moci vyjádřit aktivní souhlas v účastnickém seznamu.

 „Schválená změna zajistí lepší prokazatelnost, a tedy i možnosti trestání případných porušení zákona, čímž jednoznačně dojde k posílení postavení českých spotřebitelů. Nepochybně také nastane určitá kultivace podnikatelského prostředí a jeho narovnání pro společnosti, které dnes daných nepřijatelných praktik nezneužívají,“ vysvětluje Lukáš Zelený, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu.

Mezi další významné změny patří usnadnění vstupu podnikatelů na trh zmenšením některých bariér, zejména zlepšením přístupu k omezeným prostředkům (číslům či kmitočtům), a zajištěním lepších podmínek pro snadnější budování sítí elektronických komunikací a poskytování služeb.

Na přijetí transpoziční novely zákona o elektronických komunikacích jsme společně s našimi partnery usilovně pracovali dlouhou dobu. Její schválení umožní rozvoj tak dynamického oboru, jako jsou elektronické komunikace. Jsme proto velice rádi, že novela byla přijata, a věříme, že nejen spotřebitelé budou využívat svých nově získaných práv,“ uvedla Hana Továrková, předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu.

Za tiskové oddělení 
Českého telekomunikačního úřadu 
Tereza Meravá 

Top