TISKOVÁ ZPRÁVA: Operátoři předali ČTÚ výkaz o poskytnutých provozních a lokalizačních údajích

Praha, 31. března 2016 – Mobilní operátoři předali v loňském roce provozní a lokalizační údaje oprávněným orgánům celkem ve 219 070 případech. Ve 2 826 případech naopak údaje poskytnuty nebyly. Vyplývá to ze sběru dat od podnikatelských subjektů, který podle zákona operátoři Českému telekomunikačnímu úřadu na elektronických formulářích souhrnně zasílají. Úřad evidenci za ČR předává Evropské komisi.

Oproti předchozímu roku mírně narostl počet případů poskytnutí údajů v rámci mobilních sítí a naopak klesl jejich počet v rámci pevné sítě. Na základě jedné žádosti přitom mohou být předávány informace o provozu mezi více telefonními čísly. Do statistiky je započítána každá žádost, kterou operátor vyřídil. Pokud se oprávněný orgán obrátí v jedné trestní věci na více provozovatelů, je tato jeho žádost započtena do výkazu u každého z nich. Počet vyžádaných údajů se proto neshoduje s počtem vyšetřovaných trestných činů, v jejichž rámci si oprávněné orgány údaje vyžádaly, neboť metodika vykazování údajů se liší.

Obdobně statistiku navyšuje požadavek na výpis z buňky, který musí být z technických důvodů pro potřeby poskytovatelů rozdělen do samostatných žádostí po maximálně tříhodinových časových intervalech. Konkrétnější statistiky jsou zveřejňovány v Analýze o odposleších a záznamu telekomunikačního provozu, kterou zveřejňuje každoročně ministerstvo vnitra.

Operátoři data o provozu ve svých sítích a lokalizační údaje musejí v souladu se zákonem o elektronických komunikacích ukládat po dobu 6 měsíců. Výkaz neobsahuje informace o odposleších a o záznamu obsahu přenášených sdělení.

 

 

počty případů
poskytnutých údajů

počty případů, kdy
údaje nebyly poskytnuty

 

2015

veřejné pevné sítě

6 616

548

veřejné mobilní sítě

219 070

2 826

služby přístupu ke schránkám
elektronické pošty a sítím el. komunikací s přepojováním paketů

525

74

IP telefonie

3 668

44

služby přenosu zpráv el. pošty
prostřednictvím sítí el. komunikací s přepojováním paketů

245

11

 

2014

veřejné pevné sítě

11 861

679

veřejné mobilní sítě

214 705

3 040

služby přístupu ke schránkám
elektronické pošty a sítím el. komunikací s přepojováním paketů

695

437

IP telefonie

3 019

105

služby přenosu zpráv el. pošty
prostřednictvím sítí el. komunikací s přepojováním paketů

63

2

Soubory ke stažení
Top