TISKOVÁ ZPRÁVA: Podmínky výběrového řízení pro zajištění vysílání DAB+ ve veřejné konzultaci

Praha, 27. 04. 2023 – Český telekomunikační úřad dnes zveřejnil do opakované veřejné konzultace návrh vyhlášení výběrového řízení, jehož cílem je přidělit zájemcům rádiové kmitočty v pásmu 174–230 MHz pro zajištění 2 celoplošných a 27 regionálních vysílacích sítí zemského digitálního rozhlasové vysílání DAB+.

Tomuto kroku předcházelo uspořádání druhého workshopu s dotčenými subjekty, jejichž připomínky byly vypořádány a při přípravě materiálu zohledněny. V návaznosti na tyto připomínky tak došlo např. ke změně formátu aukce z původně zamýšlené jednokolové obálkové aukce s utajenými nabídkami na transparentnější elektronickou aukci. Připomínky k návrhu je možno zasílat do 29. 5. 2023.

„Opakovaným vyhlášením veřejné konzultace k výběrovému řízení pro zajištění vysílání DAB+ jsme dostáli závazku celý proces vést transparentněji a otevřeněji. Naším cílem je nastavit podmínky správně, tak, aby se nový formát vysílání mohl zdárně rozvíjet a transformovat do trvalého a stabilního vysílání,“ uvedl předseda Rady ČTÚ Marek Ebert.

O DAB +

DAB+ je digitální forma klasického analogového rozhlasového vysílání. Jedná se o technologii pro pozemní šíření rozhlasového vysílání a multimediálních aplikací. Implementace nové platformy vysílání vytváří prostor pro vznik nových rozhlasových programů a rozšíření konkurence, aniž by bylo dotčeno stávající VKV FM vysílání. Posluchačům umožní nabídnout lepší zvukovou kvalitu i nové stanice, které v FM pásmu již pro nedostatek vhodných kmitočtů nemohou vznikat. V rámci každého z jednotlivých digitálních multiplexů lze současně šířit až 16 rozhlasových programů. V současnosti je v provozu celoplošná Vysílací síť A provozovatele vysílání ze zákona (Český rozhlas) využívající kmitočtové bloky 12C a 12D, jejíž příděl byl udělen na základě zákona č. 484/1991 Sb. a dále časově omezené lokální vysílání v oblastech, kde se podařilo nalézt a mezinárodně zkoordinovat na omezenou dobu kmitočtový blok.

Za tiskové oddělení
Českého telekomunikačního úřadu
Tereza Meravá

Top