TISKOVÁ ZPRÁVA Předseda Rady ČTÚ debatoval o budoucnosti pošt s předsedkyní SMS ČR Janou Juřenčákovou

Praha, 22. ledna 2014 – Předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák se v minulém týdnu setkal s předsedkyní Sdružení místních samospráv ČR (SMS) Janou Juřenčákovou, aby prodiskutovali stanoviska týkající se petice za záchranu venkovských pošt. Tu zorganizovalo SMS poté, co ČTÚ zaslal do meziresortního připomínkového řízení návrh nařízení vlády, stanovující minimální počet poboček České pošty.

Předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák zdůraznil, že jeho úřad vycházel při přípravě návrhu nařízení vlády z platné právní úpravy stanovené vyhláškou č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování. „Návrh pouze vychází z platné právní úpravy, podle které již minimální počet poštovních poboček stanoven je, a to prostřednictvím stanovených parametrů, jako je například dojezdová vzdálenost k pobočce. Výpočtem z daných parametrů dospěl ČTÚ ke konkrétnímu číslu v návrhu vládního nařízení,“ uvedl Jaromír Novák.

V reakci na petici i tisková prohlášení ze strany Sdružení místních samospráv ujistil Jaromír Novák předsedkyni sdružení, že i pro Český telekomunikační úřad je role České pošty z hlediska dostupnosti řady dalších „nepoštovních“ služeb velmi důležitá. „Kompetence ČTÚ jsou ale omezeny pouze k regulaci poštovního trhu, nicméně jsme se s paní předsedkyní Juřenčákovou domluvili, že otevřeme a podpoříme diskuzi o budoucím směřování České pošty zejména s ohledem na dostupnost i jiných služeb na venkově,“ dodal. Podle obou účastníků pomohlo jednání vyjasnit některé sporné body a ČTÚ přislíbil být nápomocen k řešení problémů i v budoucnu.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 22. ledna 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ I/2014

Soubory ke stažení
tz0522012014.pdf(179.97 KB)
Top