TISKOVÁ ZPRÁVA: Mobilní operátoři v roce 2016 předali oprávněným orgánům lokalizační a provozní údaje ve 214 tisících případech

Praha, 9. března 2017 (aktualizováno dne 20. 2. 2018 na základě opravy chybně předaných dat jedním z mobilních operátorů) – Mobilní operátoři předali v loňském roce provozní a lokalizační údaje oprávněným orgánům celkem ve 472 522 214 522 případech. To je více než dvojnásobný nárůst počtu případů poskytnutých údajů oproti roku 2015. Ve 4 461 případech naopak údaje poskytnuty nebyly. Vyplývá to ze sběru dat od podnikatelských subjektů, který podle zákona o elektronických komunikacích operátoři Českému telekomunikačnímu úřadu souhrnně zasílají.

Mírně klesl počet případů poskytnutí údajů v rámci pevné sítě, desetinásobně však vzrostl počet kladně vyřízených žádostí o informace z provozu datových sítí. Na základě jedné žádosti přitom mohou být předávány informace o provozu mezi více telefonními čísly. Do statistiky je započítána každá žádost, kterou operátor vyřídil. Pokud se oprávněný orgán obrátí v jedné trestní věci na více provozovatelů, je tato jeho žádost započtena do výkazu u každého z nich. Počet vyžádaných údajů se proto neshoduje s počtem vyšetřovaných trestných činů, v jejichž rámci si oprávněné orgány údaje vyžádaly, neboť metodika vykazování údajů se liší.

Obdobně statistiku navyšuje požadavek na výpis z buňky, který musí být z technických důvodů pro potřeby poskytovatelů rozdělen do samostatných žádostí po maximálně tříhodinových časových intervalech. Konkrétnější statistiky jsou zveřejňovány v Analýze o odposleších a záznamu telekomunikačního provozu, kterou zveřejňuje každoročně ministerstvo vnitra.

Operátoři data o provozu ve svých sítích a lokalizační údaje musejí v souladu se zákonem o elektronických komunikacích ukládat po dobu 6 měsíců. Výkaz neobsahuje informace o odposleších a o záznamu obsahu přenášených sdělení.

 

 

počty případů
poskytnutých údajů

počty případů, kdy
údaje nebyly poskytnuty

 

2016

veřejné pevné sítě

6 299

349

veřejné mobilní sítě

214 522

4 461

služby přístupu ke schránkám
elektronické pošty a sítím el. komunikací s přepojováním paketů

5 661

137

IP telefonie

2 381

19

služby přenosu zpráv el. pošty
prostřednictvím sítí el. komunikací s přepojováním paketů

426

27

 

2015

veřejné pevné sítě

6 616

548

veřejné mobilní sítě

219 070

2 826

služby přístupu ke schránkám
elektronické pošty a sítím el. komunikací s přepojováním paketů

525

74

IP telefonie

3 668

44

služby přenosu zpráv el. pošty
prostřednictvím sítí el. komunikací s přepojováním paketů

245

11

Top