TISKOVÁ ZPRÁVA: Rada ČTÚ ukončila výběrové řízení na držitele poštovní licence, základní poštovní služby zajistí přímým uložením povinnosti

Praha, 8. listopadu 2017 – Český telekomunikační úřad zajistí kontinuálně celoplošnou dostupnost základních poštovních služeb i po 1. lednu 2018, kdy skončí platnost stávající poštovní licence České poště, s.p.

Rada Českého telekomunikačního úřadu ukončila výběrové řízení na držitele poštovní licence pro období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2022. Žádost jediného účastníka České pošty, s.p., Rada zamítla kvůli nesplnění podmínek účasti.

Zároveň se záměrem zajistit dostupnost základních služeb i po konci platnosti stávající poštovní licence Rada ČTÚ zahájila správní řízení z moci úřední s Českou poštou, s.p., o udělení poštovní licence na stejné období podle § 22 odst. 9 zákona o poštovních službách.

Důvodem pro tento postup je skutečnost, že Česká pošta, s.p., nesplnila podmínky účasti ve výběrovém řízení, když nedoložila nákladovou orientaci cen základních služeb podle podmínek účasti ve výběrovém řízení. V takovém případě zákon umožňuje Radě ČTÚ rozhodnout o uložení předmětných povinností napřímo.

Soubory ke stažení
Top