TISKOVÁ ZPRÁVA Udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě ve standardu UMTS

Český telekomunikační úřad udělil dne 23. února 2005 licenci UMTS společnosti Oskar Mobil a.s.

V souladu s časovým plánem výběrového řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě ve standardu UMTS a na základě výsledků prvního stupně tohoto výběrového řízení, udělil dne 23. února 2005 Český telekomunikační úřad licenci UMTS společnosti Oskar Mobil a.s.

Ing. David Stádník, v.r.       
předseda                 
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 23. února 2005

Kontakt:
Ing. Břetislav Janík,
sekretariát předsedy,
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850,
e-mail: janikb@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
Poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© II/2005

Soubory ke stažení
tz072005.pdf(36.82 KB)
Top