TISKOVÁ ZPRÁVA V Ženevě skončila Světová radiokomunikační konference (WRC-15)

Praha, 27. listopadu 2015 – Světová radiokomunikační konference Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) úspěšně projednala body svého programu, které připravila konference předchozí (WRC-12). Hlavní úlohou radiokomunikačních konferencí je zejména vytvářet podmínky pro uplatnění nových technologií a služeb aktualizací pravidel, které státy používají při pokrývání svých potřeb ve využívání rádiového spektra a kterými se řídí jejich vzájemné postupy.

K hlavním závěrům konference patří:

 1. Byly nastaveny podmínky, které umožní v pásmu 1087,7−;1092,3 MHz zavést systém pro sledování civilních letů. Jde o výsledek úsilí iniciovaného organizací pro civilní letectví ICAO po ztrátě letounu malajsijských aerolinií v roce 2013. Systém má umožnit sledování letounů i v odlehlých oceánských a polárních oblastech.
 2. Rozvoj vysokorychlostních bezdrátových komunikací pro budoucí sítě 5. generace (5G) umožní navržená kandidátská pásma. Kmitočty sítí 5G se budou pohybovat v desítkách GHz s šířkami pásem, které dovolí přenosy dat s gigabitovými rychlostmi především v místech s vysokou koncentrací uživatelů.
 3. Rostoucí požadavky a způsoby využití bezpilotních létajících prostředků znamenaly významné zvýšení nároků na jejich systémy řízení. Konference přijala regulatorní opatření, které umožní řízení bezpilotních prostředků prostřednictvím družicových spojů.
 4. Nové technologie využijí velmi vysokých kmitočtů. Určení pásma 76−;81 GHz pro radiolokaci znamená nejen další rozvoj antikolizních systémů v automobilech, ale otevírá dále možnost přesného řízení nízkoletících prostředků jakými jsou např. vrtulníky.
 5. V souladu se závěry předchozí konference WRC-12 byly na základě v mezidobí proběhlých studií ITU přijaty technické a regulatorní podmínky sdílení rádiového spektra, umožňující využití dalších pásem pro mobilní sítě IMT. Patří sem tzv. pásmo L, které je již v zemích EU harmonizováno v úseku 1452−;1492 MHz a dovoluje zvýšit přenosovou kapacitu sítí 4G (tzv. doplňkový downlink). Podobně v EU harmonizované pásmo 3 400−;3 800 MHz, resp. jeho části, mají nyní stanoveny podmínky užití i v regionech mimo Evropu.
 6. Pozornost byla věnována také pásmu UHF, spojeném s rozhodováním, v jakém rozsahu má být ponecháno k šíření televize a v jakém poskytnuto pro IMT k rozvinutí sítí 4G.
   
  Předchozí konference WRC-12 rozhodla, že taková volba má být státům globálně umožněna od příští konference v pásmu 700 MHz a že WRC-15 má přijmout technické parametry, které mají vzájemně respektovat sousední země, pokud pásmo 700 MHz budou využívat odlišně. Přijetí parametrů WRC-15 bylo již pro Evropu aktuální, neboť některé země záměr uvolnit pásmo 700 MHz od televizního vysílání oznámily.

   

  Podpora rozšíření možnosti využívat IMT i ve spodní části UHF pásma (470−;694/698 MHz) byla iniciovaná především skupinou mimoevropských zemí (např. USA, Kanada, Mexiko, Nový Zéland). Závěry přijaté konferencí respektují odlišnost situace jak mezi regiony, tak jednotlivými zeměmi. Pro Oblast 1 ITU zahrnující Evropu a Afriku byly zachovány stávající podmínky beze změny, v obou zbývajících Oblastech ITU byla u některých států akceptována identifikace pro IMT u vybraných úseků pásma.
 7. Přijatý návrh programu příští konference WRC-19, je prakticky zadáním problematiky, která bude studována v ITU v období do roku 2019. WRC-19 se má zabývat procesními postupy, kmitočty a technickými podmínkami jejich používání, např. pro družicové systémy komunikační povahy, pro průzkum Země a meteorologii, pro záchranné účely, upřesněním způsobů využití pásem 275−;450 GHz komunikačními prostředky aj.

Výsledky WRC-15 potvrdily vysokou úroveň přípravy evropských zemí a jejich jednotného postupu. Koordinace probíhala v rámci evropské organizace CEPT, jejímiž členy je 48 národních telekomunikačních správ. Společné evropské návrhy vypracované CEPT a postoupené konferenci tvořily základ pro jednání konference ve všech klíčových bodech jednání.

Podrobnější informace k průběhu a výsledkům konference WRC-15 přinese měsíční monitorovací zpráva ČTÚ.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřad

 

Praha 27. listopadu 2015

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XI/2015

 

Soubory ke stažení
Top