TISKOVÁ ZPRÁVA: Výběrové řízení na držitele poštovní licence vyhlášeno

Praha, 08. 03. 2022 – Rada Českého telekomunikačního úřadu vyhlašuje výběrové řízení na držitele poštovní licence pro období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024. Předmětem výběrového řízení je uložení povinnosti poskytovat a zajišťovat na celém území České republiky následující určené základní služby. Výběrové řízení bylo zveřejněno na úřední desce a v Poštovním věstníku.

Služby musí být poskytovány trvale na celém území České republiky prostřednictvím sítě minimálně 3200 provozoven. Nově se již neukládá jako povinnost poskytování základní služby dodání poštovního balíku do 10 kg vnitrostátně a dodání poštovních zásilek do 2 kg vnitrostátně pro poštovní zásilky, jejichž rozměry přesahují 35,3 x 25 x 2 cm nebo hmotnost 1 kg. Poskytování těchto služeb je na trhu zajištěno za podmínek srovnatelných s požadavky podle zákona o poštovních službách, aniž by bylo nutné tuto povinnost uložit.

Rada udělí poštovní licenci, kterou uloží povinnost zajistit všeobecnou dostupnost jednotlivých základních služeb na celém území České republiky žadateli, který podal žádost ve lhůtě, vyhověl podmínkám účasti ve výběrovém řízení a nejlépe vyhověl stanoveným kritériím hodnocení žádosti. Zprávu o průběhu a výsledcích výběrového řízení a rozhodnutí o udělení poštovní licence uveřejní Úřad v Poštovním věstníku. Udělení poštovní licence se předpokládá nejpozději v průběhu července.

Základní služby, které bude povinen držitel poštovní licence zajišťovat:

  1. službu dodání poštovních zásilek do 2 kg do zahraničí a dále vnitrostátně pro poštovní zásilky, jejichž rozměry nepřesahují 35,3 x 25 x 2 cm a hmotnost 1 kg,
  2. službu dodání poštovního balíku do 10 kg do zahraničí,
  3. službu dodání peněžní částky poštovním poukazem,
  4. službu dodání doporučených zásilek,
  5. službu dodání cenných zásilek,
  6. službu bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby,
  7. služby, které musí být zajištěny na základě závazků vyplývajících z členství České republiky ve Světové poštovní unii.

 

Za tiskové oddělení
Českého telekomunikačního úřadu
Tereza Meravá

Top