TISKOVÁ ZPRÁVA: Výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz

Tisková zpráva k výběrovému řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz ve vymezeném geografickém území, kterým bylo stanoveno území Prahy.

Dne 8. prosince 2003 Český telekomunikační úřad (dále jen "ČTÚ") vyhlásil výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz ve vymezeném geografickém území, kterým bylo stanoveno území Prahy. V návaznosti na toto vyhlášení si budou moci všichni zájemci o účast ve výběrovém řízení, kteří uhradili ve stanovené lhůtě účastnický poplatek ve výši 50 000 Kč, převzít na ČTÚ ve dnech 3.-6. února 2004 Zadávací dokumentaci, která bude obsahovat bližší pokyny pro zpracování žádostí do výběrového řízení a informace o způsobu jejich hodnocení.

ČTÚ předpokládá, že na základě výsledků výběrového řízení budou pravděpodobně v dubnu t. r. uděleny tři telekomunikační licence ke zřizování a provozování zmíněných telekomunikačních sítí v Praze. Prostřednictvím těchto sítí bude možno poskytovat všechny typy telekomunikačních služeb. Jejich hlavní přínos spočívá zejména v rozšíření možností poskytování širokopásmových služeb přenosu dat a přístupu k síti Internet.

Ing. David Stádník, v. r.
Předseda Českého telekomunikačního úřadu

Praha 29. ledna 2004

Kontakt:
Ing. Břetislav Janík,
Odbor informatiky - Public Relations,
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850,
e-mail: janikb@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
Poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ I/2004

Soubory
tz012004.pdf(25.79 KB)
Top