TISKOVÁ ZPRÁVA: Výroční zpráva za rok 2022: Průměrná spotřeba mobilních dat je 7 GB měsíčně, data zlevňovala

Praha, 03. 05. 2023 – Český telekomunikační úřad zveřejnil výroční zprávu za rok 2022. Vyplývá z ní například, že celkový objem přenesených mobilních dat za rok 2022 dosáhl dle odhadu Úřadu hodnoty 926 PB a jeho meziroční nárůst lze odhadnout na 60 %.  Průměrná měsíční spotřeba dat na datovou SIM kartu odhadem dosáhla 7 GB – v předchozím roce šlo o 4,6 GB. Počet aktivních SIM karet na konci roku 2022 přesáhl 15,2 mil., z nichž podíl SIM karet využívajících paušální tarify činil přibližně 75 %. Nadále klesala cena za skutečně provolanou minutu i za 1 MB přenesených dat.

I v roce 2022 pokračoval dlouhodobý trend poklesu průměrné ceny za skutečně provolanou minutu, byť tempo poklesu se v roce 2022 zpomalilo. V první polovině roku došlo oproti průměru za celý rok 2021 k poklesu přibližně o 0,6 % na 0,73 Kč/min. Pokles průměrné ceny za odeslanou SMS se zastavil v roce 2019 a průměrná cena od té doby roste. Příčinu je třeba hledat v klesajícím využití této služby, kterou postupně vytlačuje používání komunikačních aplikací. Za sledované období od roku 2011 do poloviny roku 2022 klesla průměrná jednotková cena za MB dat (bez zahrnutí fixního LTE) o 0,40 Kč, tj. o 93 %, přičemž za posledních 5,5 roku (mezi rokem 2016 a pololetím 2022) klesla o 0,13 Kč, tj. o více než 81 %, na 0,03 Kč/MB.

V roce 2022 dosáhl dle odhadu Úřadu celkový počet služeb přístupu k internetu v pevném místě hodnoty 4,025 mil., což představuje nárůst o 2,2 % oproti roku 2021. V přepočtu na 100 obyvatel vzrostl počet přístupů na hodnotu 38,2 (oproti 37,4 z roku 2021).

Top