TISKOVÁ ZPRÁVA Zahájení činnosti řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz

Dne 2. února 2005 se uskutečnilo na Českém telekomunikačním úřadě první zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz. Řídící výbor na tomto zasedání projednal základní dokumenty upravující jeho činnost po dobu trvání uvedeného výběrového řízení.

Řídící výbor ukončí svoji činnost vypracováním zprávy o posouzení a hodnocení žádostí a předáním této zprávy Českému telekomunikačnímu úřadu.

Ing. David Stádník, v. r.
předseda řídícího výboru

Praha 2. února 2005

Kontakt:
Ing. Břetislav Janík,
sekretariát předsedy,
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850,
e-mail: janikb@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
Poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© II/2005

Soubory
tz0220092.pdf(38.05 KB)
Top