TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 10. týdnu 2014

Ústí nad Labem, 7. března 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu na zasedání v sídle ústeckého oblastního odboru projednala aktuální stav zajištění agendy rozhodování účastnických sporů podle § 129 zákona o elektronických komunikacích. Celkový počet nevyřízených sporů (v převážné míře jde o nároky operátorů z nezaplacených vyúčtování) se ČTÚ daří snižovat díky vzestupnému trendu počtu vydaných rozhodnutí v daném měsíci.

Rada ČTÚ dále rozhodla o stanovení 24 subjektů podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3 (ukončení volání / terminace/ v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě) a v případě sedmi dalších podniků, které na tomto velkoobchodním trhu již nepůsobí, Rada rozhodnutím zrušila jejich stanovení podnikem s významnou tržní silou podle závěrů minulé analýzy.

Rada ČTÚ rovněž vzala na vědomí informaci o stavu přípravy Programu podpory budování sítí vysokorychlostního přístupu k internetu (NGA) a Registru pasivní infrastruktury. Připomínky 17 subjektů, vzešlé z veřejné konzultace k výsledkům mapování infrastruktury NGA, a dodatečně získaná data úřad využije k dopracování zpřesněné mapy pokrytí území ČR přípojkami NGA.

Detailní informace o aktivitě regulátora naleznou zájemci v březnové měsíční monitorovací zprávě.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 7. března 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ III/2014

Soubory ke stažení
tz1307032014.pdf(179.69 KB)
Top