TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 10. týdnu 2018

Praha, 9. března 2018 – Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala návrh rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu zvláštních koncových zařízení pro zdravotně postižené. Tato povinnost by měla být uložena společnosti O2 Czech Republic a.s., která se jako jediná přihlásila do výběrového řízení. Rada souhlasila se zahájením správního řízení v této věci.

Rada ČTÚ dále projednala návrh aktualizace části plánu využití rádiového spektra PV-P/16 pro kmitočtové pásmo 21,2–24,25 GHz. Důvodem je zejména podpora zavádění vysokokapacitních pevných rádiových spojů, skrze možnost využívání širších frekvenčních kanálů (v pásmu 22,0–22,6/23,0–23,6 GHz až o šířce 56 MHz). Návrh bude nyní předložen do veřejné konzultace.

Dále Rada schválila návrh závěrečného účtu ČTÚ za rok 2017. Několikátý rok v řadě příjmy ČTÚ převyšují výdaje, které úřad ke své činnosti vynaložil, když za rok 2017 eviduje příjmy v objemu 2,117 mld. Kč a výdaje 643 mil. Kč. Částkou 1,015 mld. Kč se na příjmech podílel výnos z aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz, která proběhla v minulém roce.

Rada také přijala informaci o aktuálním stavu právní úpravy, připravovaných změnách a stavu jejich projednání s dopadem do činnosti ČTÚ. Seznámila se i s analýzou rozhodování sporů mezi podnikateli a s možností zpřístupnit za určitých podmínek pásmo 5,8 GHz pro sítě RLAN.

Podrobnosti o aktivitách regulátora přináší každý měsíc monitorovací zpráva.

Soubory ke stažení
Top