TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 11. týdnu 2017

Praha, 16. března 2017 – Rada Českého telekomunikačního úřadu po veřejné konzultaci rozhodla o vydání části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/03.2017-1 pro kmitočtové pásmo 1900 – 2200 MHz. Důvodem novelizace části plánu je nutnost implementace prováděcího rozhodnutí Evropské komise 2016/339/EU o harmonizaci kmitočtového pásma 2010 – 2025 MHz pro přenosná nebo mobilní zařízení pro bezdrátové audiovizuální přenosy a bezšňůrové kamery používané pro zpravodajské programy a pořádání hromadných společenských akcí.

Rada ČTÚ se dále seznámila s vypořádáním připomínek vzešlých z workshopu k pravidlům síťové neutrality a s aktualizací dokumentu „Vyjádření Českého telekomunikačního úřadu k vybraným otázkám přístupu k otevřenému internetu a evropským pravidlům síťové neutrality“. Tento dokument poskytuje výkladové vodítko pro řešení otázek souvisejících s praktikami „zero ratingu“ (zpoplatnění datových přenosů nulovou nebo jinou než obvykle účtovanou cenou), blokování určitého typu obsahu, parametry datových služeb i dalšími aspekty síťové neutrality, a byl aktualizován na základě připomínek z workshopu. 

Členu Rady ČTÚ Ondřeji Malému skončil 14. března 2017 jeho pětiletý mandát. Předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák mu na závěr zasedání poděkoval za jeho významný přínos pro regulaci telekomunikací a popřál mu úspěch v jeho příští profesní kariéře.

Soubory ke stažení
Top