TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 15. týdnu 2014

Praha, 11. dubna 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala analýzu relevantního trhu č. 4 (velkoobchodní /fyzický/ přístup k infrastruktuře sítě) a č. 5 (velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací) a souhlasila se zahájením veřejné konzultace k oběma materiálům.

Analýzy byly dopracovány na základě diskuse s Evropskou komisí. ČTÚ v nich doplnil posouzení nepřímých vlivů z maloobchodního trhu a rovněž i upřesnění hodnocení kritérií souvisejících s charakteristikou konkurence.

Rada ČTÚ dále na svém zasedání v 15. týdnu projednala návrhy rozhodnutí o uložení povinností souvisejícím s regulací cen podnikům významnou tržní silou č. 7 (Ukončení hlasového volání /terminace/ v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích) a odsouhlasila je k zaslání ÚOHS.

Dále Rada ČTÚ projednala a odsouhlasila k vydání všeobecné oprávnění č. VO-R/1/04.2014-2 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací.

Další podrobnosti o aktivitách regulátora naleznou zájemci v dubnové měsíční monitorovací zprávě.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 11. dubna 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IV/2014

Soubory ke stažení
tz2511042014.pdf(135.65 KB)
Top