TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 15. týdnu 2016

Praha, 15. dubna 2016 – Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala návrh novely vyhlášky č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování. Rada souhlasila s odesláním návrhu vyhlášky k odbornému posouzení Legislativní radě vlády.

Připravený materiál reaguje na nařízení vlády č. 178/2005 Sb., kterým vláda stanovila minimální počet provozoven pro poskytování základních služeb na 3 200. Vyhláška dále zohledňuje změny Akt Světové poštovní unie, které se dotkly i oblasti poskytování služeb pro nevidomé osoby. Akty Světové poštovní unie se rozšiřuje okruh osob, které mohou být odesílatelem nebo adresátem poštovní zásilky v rámci služby pro nevidomé osoby, stejně tak i okruh předmětů, které mohou být obsahem takové zásilky v rámci dané poštovní služby.

Rada dále přijala informaci o zahájení přezkumu úrovně kvality a způsobu poskytování a zajišťování základních služeb podle zákona o poštovních službách. Povinnost přezkumu souvisí s blížícím se koncem platnosti stávající poštovní licence České pošty, s.p. Na základě výsledků přezkumu ČTÚ vydá odůvodněný záměr uložit nebo neuložit povinnost poskytování některé nebo všech základních služeb na celém území státu nebo na jeho části, který bude předložen k veřejné konzultaci.

Rada ČTÚ rovněž projednala březnovou měsíční monitorovací zprávu a souhlasila s jejím publikováním.

Soubory ke stažení
Top