TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 18. týdnu 2014

Praha, 2. května 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu zahájila správní řízení o rozhodnutí o ceně na relevantním trhu č. 3 (Ukončení volání /terminace/ v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě) se společností MAXPROGRES telco, s.r.o.

Členové Rady rovněž obdrželi informaci o připravované novele zákona o elektronických komunikacích a dále informaci o přípravě Světové radiokomunikační konference (WRC-15), která se uskuteční v listopadu 2015 v Ženevě.

Na zasedání Rady ČTÚ v 18. týdnu se s Radou a úřadem a jeho zástupci rozloučil Milan Šimonovský, kterému 30. dubna 2014 skončil mandát člena Rady ČTÚ.

Detailní informace o aktivitách regulátora naleznou zájemci v dubnové měsíční monitorovací zprávě.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 2. května 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ V/2014

Soubory ke stažení
tz3002052014.pdf(136.06 KB)
Top