TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 18. týdnu 2015

Praha, 30. dubna 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu souhlasila po ukončení konzultace k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti společnosti O2 Czech Republic a.s. poskytovat službu přístupu zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě s využitím speciálních koncových telekomunikačních zařízení s odesláním materiálu ke konzultaci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Rada ČTÚ dále odsouhlasila zahájení veřejné konzultace o návrhu nového vydání části plánu využití rádiového spektra (PV-P/12) pro kmitočtové pásmo 1700 −; 1900 MHz. Revidovaná část plánu zohledňuje rozhodnutí Evropské komise 2013/654/EU, kterým se rozšiřuje komunikace na palubách letadel o technologie pro datové služby, a rozhodnutí 2014/641/EU, které rozšiřuje celý úsek 1785 −; 1805 MHz k bezlicenčnímu využití aplikacemi pro bezdrátový přenos zvuku (bezdrátové mikrofony).

Dále Rada přijala informaci o postupu prací ČTÚ na analýze relevantního trhu č. 8 (přístup a původ volání /originace/ ve veřejných mobilních telefonních sítích), s tím, že se k tomuto bodu na některém z příštích zasedání vrátí.

Detailní informace o aktivitách regulátora naleznou zájemci v dubnové měsíční monitorovací zprávě ČTÚ.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 30. dubna 2015

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IV/2015

Soubory ke stažení
tz2830042015.pdf(134.86 KB)
Top