TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 18. týdnu 2016

Praha, 6. května 2016 – Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala návrh rozhodnutí, kterým se na základě výsledků analýzy relevantního trhu ruší povinnosti uložené O2 Czech Republic a.s. jako podniku s významnou tržní silou na trzích č. 1 (Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě) a č. 2 (Původ volání /originace/ ve veřejné telefonní síti v pevném místě), a dále povinnosti související s regulací cen uložené společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na trhu č. 2 (Původ volání /originace/ ve veřejné telefonní síti v pevném místě).

Rada ČTÚ souhlasila se zahájením správního řízení a následným předložením příslušných návrhů rozhodnutí do veřejné konzultace.

Dále se Rada ČTÚ na svém zasedání seznámila s vyhodnocením dotazů a stížností v oblasti služeb elektronických komunikací a poštovních služeb za I. čtvrtletí 2016 a s vyhodnocením situace v řešení interferencí signálu sítí DVB-T a LTE (rušení příjmu terestrického TV vysílání). Materiál bude publikován v rámci dubnové měsíční monitorovací zprávy. Rada byla informována rovněž o přezkumu služeb zvláštních cen v rámci univerzální služby.

Soubory ke stažení
Top