TISKOVÁ ZPRÁVA</br> Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 19. týdnu 2014

Praha, 9. května 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala záměr úřadu znovu uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu veřejných telefonních automatů (VTA). Tento záměr bude nyní podroben veřejné konzultaci.

V současné době je povinnost provozovat VTA v rámci univerzální služby uložena společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., a to s platností do 31. prosince 2014. Zákon o elektronických komunikacích ČTÚ ukládá alespoň jednou za dva roky přezkoumat, zda trvají důvody, na základě kterých byla povinnost uložena.

Na základě přezkumu zahájeného v únoru 2014 došel ČTÚ k závěru, že i nadále trvají důvody, pro které musí být povinnost poskytovat dílčí služby VTA uložena. Telefonní automaty jsou zejména v menších obcích a v místech bez dostatečného pokrytí GSM signálem nezastupitelné v krizových situacích, při potřebě volání na tísňové linky a další intervenční linky jako je např. Linka bezpečí nebo Linka pro seniory. Z výsledků přezkumu vyplývá, že volání na Linku bezpečí z VTA v malých obcích dokonce meziročně přibývá.

Rada ČTÚ se na svém zasedání dále seznámila s informací o stížnostech účastníků služeb elektronických komunikací a poštovních služeb za I. čtvrtletí 2014. Ve srovnání s údaji za IV. čtvrtletí 2013 došlo k nárůstu počtu stížností o téměř 43 %. Jedná se zejména o stížnosti přijaté v souvislosti s ukončením poskytování tarifů NEON a převedení účastníků na tarify FREE, ke kterému přistoupila společnost Telefónica Czech Republic, a.s. Detailní statistika stížností bude součástí dubnové měsíční monitorovací zprávy.

Rada ČTÚ přijala informaci o záměru úřadu provést v souladu se zákonem přezkum, zda v souvislosti s termíny platnosti dosavadních přídělů rádiových kmitočtů i nadále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 900 MHz a 1 800 MHz. Rada dále po ukončení procesu notifikace u Evropské komise rozhodla o uložení nápravných opatření, včetně povinností souvisejících s regulací cen, v případě již dříve stanovených 24 podniků s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3 (Ukončení volání /terminace/ v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě).

Rada ČTÚ rozhodla o nahrazení všeobecného oprávnění č. VO-R/10/04.2012-7 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu jeho novým zněním, a to po vypořádání připomínek z proběhlé veřejné konzultace na diskusním místě. Rada v této souvislosti požádala Úřad, aby věnoval zvýšenou pozornost kontrole využívání těchto rádiových kmitočtů z hlediska dodržování podmínek stanovených novým všeobecným oprávněním.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 9. května 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ V/2014

Soubory ke stažení
tz3109052014.pdf(125.67 KB)
Top