TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 2. týdnu 2016

Praha, 15. ledna 2016 – Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala návrh věcného vymezení relevantních trhů 3a (velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě) a 3b (velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu) stanovené na základě nového doporučení Evropské komise.

Pro účely věcného vymezení relevantních trhů úřad definoval základní vstupy a následně se zabýval zkoumáním dalších služeb, které by mohly být k těmto základním vstupům substitutem. Za tím účelem ČTÚ věcně vymezil i související maloobchodní trh. Jako základní vstupy obou relevantních trhů úřad stanovil širokopásmové služby poskytované prostřednictvím účastnických kovových vedení a optických vláken. Součástí trhů jsou všechny tři scénáře optických sítí, a to FTTH, FTTB a FTTC.

Rada ČTÚ dále schválila vydání měsíční monitorovací zprávy za prosinec 2015.

Detaily o aktivitách regulátora naleznou zájemci v lednové monitorovací zprávě.

Soubory ke stažení
Top