TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 21. týdnu 2015

Praha, 21. května 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu vyslovila souhlas s návrhem rozhodnutí o stanovení ceny O2 Czech Republic a.s. jako podniku s významnou tržní silou na trhu č. 4 (Velkoobchodní přístup k infrastruktuře sítě, včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení, v pevném místě). Materiál ČTÚ předloží Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Rada dále souhlasila s návrhem rozhodnutí o nápravných opatřeních, která se ukládají O2 Czech Republic a.s. na trhu č. 6 (Velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity). Také tento dokument bude zaslán k vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Rada se také seznámila s návrhem vypořádání připomínek z veřejné konzultace k návrhům rozhodnutí o nápravných opatřeních na trzích č. 4 a č. 5. Dále byla Rada informována, jaký dopad mají soudní rozhodnutí do rozhodovací praxe Českého telekomunikačního úřadu.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 21. května 2015

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ V/2015

Soubory ke stažení
tz3321052015.pdf(134.49 KB)
Top