TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 24. týdnu 2015

Praha, 12. června 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu rozhodla o uložení povinnosti společnosti O2 Czech Republic a.s. (O2) poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu speciálních koncových zařízení. Rozhodnutí zajišťuje, že osoby zdravotně postižené budou mít k veřejné telefonní službě rovnocenný přístup jako ostatní koncoví účastníci. Operátor tuto povinnost splní zejména prostřednictvím speciálně vybavených koncových zařízení.

Rada ČTÚ dále souhlasila se zahájením správního řízení o návrhu rozhodnutí, kterým bude vydán nový seznam veřejných telefonních automatů v režimu univerzální služby, a to s účinností od 1. ledna 2016.

Členové Rady ČTÚ dále vyslechli prezentaci externího poradce, advokátní kanceláře Pierstone, k metodice hodnocení funkční separace O2 v procesu analýzy relevantních trhů a závěry analýzy dopadů sdílení sítí, zpracované ve spolupráci s Úřadem. ČTÚ nyní materiály projedná s ÚOHS.

Detailní informace o aktivitách regulátora naleznou zájemci v červnové měsíční monitorovací zprávě ČTÚ.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 12. června 2015

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VI/2015

Soubory ke stažení
tz3912062015.pdf(134.59 KB)
Top