TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 24. týdnu 2016

Praha, 17. června 2016 – Rada Českého telekomunikačního úřadu rozhodla o vydání opatření obecné povahy – všeobecného oprávnění č. VO-R/1/6.2016-8 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací, a č. VO-R/3/6.2016-9 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení PMR 446. Návrh byl předtím podroben veřejné konzultaci.

Rada dále rozhodla o rozkladu České pošty podaném proti rozhodnutí předsedy Rady ČTÚ o žádosti o úhradu čistých nákladů za rok 2014. Stanovila přitom čisté náklady za rok 2014 představující pro držitele poštovní licence nespravedlivou finanční zátěž ve výši 657 546 040 Kč. Rozhodnutí je tak pravomocné.

Dále Rada ČTÚ projednala návrhy rozhodnutí o uložení, resp. zrušení povinností podnikům s významnou tržní silou na trzích č. 1 (velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě) a č. 2 (velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích). Rada souhlasila se zahájením správních řízení.

Projednána byla rovněž květnová měsíční monitorovací zpráva ČTÚ.

Soubory ke stažení
Top