TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 25. týdnu 2015

Praha, 19. června 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu rozhodla o rozkladu České pošty podaném proti rozhodnutí o stanovení výše čistých nákladů z poskytování základních poštovních služeb za rok 2013. Česká pošta v žádosti nárokovala 1,774 miliardy korun. Prvostupňové rozhodnutí ji přiznalo 753 milionů korun. Rada po projednání v rozkladové komisi rozklad zamítla a původní rozhodnutí potvrdila. Rozhodnutí je tak pravomocné.

Dále Rada ČTÚ projednala návrh rozhodnutí, kterým budou na základě analýzy trhu č. 4 (Velkoobchodní /fyzický/ přístup k infrastruktuře sítě /včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení/ v pevném místě) podniku s významnou tržní silou na tomto trhu uloženy povinnosti související s regulací cen. Tuto povinnost ČTÚ po rozdělení společnosti O2 Czech Republic a.s. uloží společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN). Návrh nyní bude předložen k notifikaci Evropské komisi.

Rada dále odsouhlasila vydání květnové Měsíční monitorovací zprávy ČTÚ č. 5/2015.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 19. června 2015

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VI/2015

Soubory ke stažení
tz4319062015.pdf(134.19 KB)
Top