TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 27. týdnu 2015

Praha, 3. července 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala návrhy trojice rozhodnutí, kterými mají být společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), jako podniku s významnou tržní silou, uloženy povinnosti na trzích č. 4, 5 a 6. Jde o povinnosti umožnit přístup ke specifickým síťovým prvkům, povinnost průhlednosti, nediskriminace a povinnost oddělené evidence nákladů a výnosů. Dokumenty budou zaslány k notifikaci Evropské komisi.

Dále Rada ČTÚ souhlasila se zahájením veřejné konzultace o návrhu rozhodnutí, kterým se vydává nový seznam veřejných telefonních automatů provozovaných v rámci univerzální služby. Seznam s navrhovanou účinností od 1. ledna 2016 čítá 5 157 telefonních automatů, včetně GPS souřadnic jejich umístění. V současné době platí, že v každé obci do dvou tisíc obyvatel má být v rámci univerzální služby provozován veřejný telefonní automat; v obcích do pěti tisíc obyvatel tato povinnost platí v případě, že daná lokalita není pokryta dostatečně silným signálem GSM.

Rada ČTÚ se dále věnovala návrhu definic sítí NGA pro účely sběru dat. V souvislosti s probíhajícím meziresortním připomínkovým řízením k Národnímu plánu rozvoje sítí nové generace diskutovala o optimálním nastavení uvažované dotační podpory budování těchto sítí v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

V neposlední řadě členové Rady přijali informace o stavu projektů ČTÚ a schválili aktualizovaný plán hlavních úkolů úřadu na 2. pololetí 2015. Detailní informace o aktivitách regulátora zájemci naleznou v červencové měsíční monitorovací zprávě.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 3. července 2015

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VII/2015

Soubory ke stažení
tz4503072015.pdf(136.54 KB)
Top