TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 29. týdnu 2015

Praha, 17. července 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu na úvod svého zasedání jednala se zástupci představenstva Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS). ČTÚ zástupce APMS informoval o zamýšlené legislativní úpravě zákona o elektronických komunikacích v otázce přenositelnosti mobilních telefonních čísel.

ČTÚ dlouhodobě upozorňuje na to, že praxe jednotlivých operátorů při přenášení čísel není souladná s představou úřadu. Podrobný postup přenositelnosti stanoví opatření obecné povahy č. OOP/10/20.2012-12. Problematická přitom není ani tak samotná realizace přenesení čísla, jako spíše právní výklad operátorů, kteří lhůtě 4 pracovních dní pro přenesení čísla předřazují výpovědní lhůtu účastnických smluv. Dochází tím i k více než dvouměsíční prodlevě mezi okamžikem, kdy operátor obdrží žádost o změnu poskytovatele služby, a okamžikem, kdy žadatel u nového operátora může službu se svým telefonním číslem využívat.

Rada ČTÚ dále souhlasila se zahájením veřejné konzultace nad návrhem aktualizace části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1 pro kmitočtové pásmo 146 až 174 MHz. Návrh zohledňuje požadavek provozovatelů železniční dopravy prodloužit termín pro využívání kmitočtů podle neharmonizovaných podmínek ze stávajícího 30. září 2015 do 31. prosince 2016. Prodloužení provozu by těmto provozovatelům umožnilo inovovat svá komunikační zařízení bez narušení bezpečnosti železniční dopravy.

Podrobnosti k aktivitám regulátora naleznou zájemci v červencové měsíční monitorovací zprávě. Červnovou monitorovací zprávu ČTÚ rada projednala a souhlasila s jejím zveřejněním.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 17. července 2015

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VII/2015

Soubory ke stažení
tz4717072015.pdf(136.05 KB)
Top