TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 3. týdnu 2016

Praha, 22. ledna 2016 – Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala Návrh nové metodiky analýz relevantních trhů. Nová metodika nahrazuje předchozí metodiku z roku 2005 a reaguje jak na konkrétní změny ve vymezení relevantních trhů, tak i na celkový vývoj trhu, evropského regulačního rámce elektronických komunikací i dění v oblasti soutěžního práva. Bude vodítkem nejen pro úřad samotný při jeho regulační činnosti, ale bude sloužit i celému trhu jako informace o tom, jak úřad postupuje, co a jak hodnotí, podle čeho se rozhoduje a jaké metody používá.

Návrh nové metodiky kromě jiného identifikuje i nejčastější soutěžní problémy, jakými jsou například odmítání jednání či obchodního styku, odmítání přístupu, tacitní koluze, predátorské ceny, nepřiměřené vysoké ceny a další prohřešky. Po zapracování připomínek uspořádá ČTÚ workshop k novému regulačnímu postupu.

Dále Rada ČTÚ odsouhlasila vypořádání připomínek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v upraveném návrhu analýzy relevantního trhu č. 8 (přístup a původ volání /originace/ ve veřejných mobilních telefonních sítích) a souhlasila se zasláním materiálu k notifikaci Evropské komisi.

Členové Rady se seznámili i s informací o správních řízeních ve věci ztráty z poskytování univerzální služby a základních (poštovních) služeb. Informováni byli také o procesu přípravy novely vyhlášky č. 464/2012 Sb., o specifikaci jednotlivých základních poštovních služeb.

Detailní informace o aktivitách regulátora naleznou zájemci v lednové monitorovací zprávě.

Soubory ke stažení
Top