TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 31. týdnu 2015

Praha, 31. července 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu na svém zasedání schválila návrh změny vyhlášky o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních značek a kódů. Návrh nyní postoupí Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR k dalšímu legislativnímu procesu.

Potřeba změny vyhlášky vyplývá z technologického rozvoje, zejména v oblasti zemského digitálního televizního vysílání a vysílání rozhlasového. Identifikátory slouží mimo jiné k bezproblémovému naladění jednotlivých programů, správné funkci přijímacích zařízení a ke správnému označení názvů programů. Nově tedy bude zajištěn jednotný přístup k jejich tvorbě a používání. Novela vyhlášky má dále odstranit některé dílčí výkladové problémy, které v praxi nastaly.

Členové Rady ČTÚ se rovněž seznámili s vyhodnocením dotazů a stížností účastníků za II. čtvrtletí 2015. Vyplývá z něj, že častým předmětem stížností je nespokojenost spotřebitelů se změnou smlouvy ze strany operátora a se způsobem jejího oznámení. Obsahem stížností v uvedeném období bylo také zvýšení servisního poplatku u služeb satelitní televize Skylink a CS Link, přerušení činnosti virtuálního mobilního operátora ADAGIO mobile či zrušení slevy pro seniory poskytované společností O2. Bližší informace o vyhodnocení spotřebitelských stížností přinese červencová měsíční monitorovací zpráva ČTÚ.

Český telekomunikační úřad, v návaznosti na výsledky workshopů s operátory, připravuje úpravy v systému sběru dat v oblasti elektronických komunikací. Nejzásadnější obsahovou změnou bude rozšíření sběru dat pro vysokorychlostní připojení k Internetu v geografickém členění na jednotlivá adresní místa a v členění podle rychlostí. Dílčí úpravy se dotknou i technického řešení formulářů. Avizované změny, se kterými se Rada ČTÚ na svém jednání seznámila, budou zavedeny k 1. lednu 2016, aby sběr dat za rok 2015 mohl proběhnout již novým způsobem.

Rada ČTÚ rozhodla dále o vydání opatření obecné povahy, kterým se aktualizuje část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 27,5–33,4 GHz. V uvedeném pásmu dojde nově k upřesnění podmínek jeho využívání v souladu s aktuální evropskou harmonizací.

Rada ČTÚ také schválila návrh Podpisového řádu ČTÚ a návrh rozpočtu Českého telekomunikačního úřadu na rok 2016 a střednědobého výhledu na léta 2017 a 2018, který ČTÚ nyní zašle na Ministerstvo financí ČR.

Mgr. Nikola Šedová
Český telekomunikační úřad

Praha 31. července 2015

Kontakt:
Mgr. Nikola Šedová
tel.: 224 004 846, 773 611 588, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VII/2015

Soubory ke stažení
tz4931072015.pdf(137.43 KB)
Top