TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 36. týdnu 2015

Praha, 4. září 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu po dokončení veřejné konzultace rozhodla o vydání opatření obecné povahy – části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/09.2015-6 pro kmitočtové pásmo 146 – 174 MHz. Během veřejné konzultace ČTÚ k návrhu neobdržel žádné připomínky. Opatření zohledňuje přechod na harmonizované využití rádiového spektra a úpravu termínu, do kterého je možné v pozemní pohyblivé službě přechodně využívat rádiové kmitočty podle původních podmínek.

Rada ČTÚ dále rozhodla o vydání nového seznamu veřejných telefonních automatů zařazených do univerzální služby. Jde o seznam 5157 telefonních automatů, vč. jejich přesného umístění, které bude společnost O2 Czech Republic a.s. (O2) mít povinnost provozovat od 1. ledna 2016. Veřejné telefonní automaty v režimu univerzální služby musejí být od tohoto data v každé obci do 1500 obyvatel a dále v obci do 4999 obyvatel za předpokladu, že není pokryta dostatečně silným GSM signálem alespoň dvou mobilních operátorů.

Dále byla Rada ČTÚ informována o správních řízeních o univerzální službě. 28. července 2015 předložila společnost O2 žádost o úhradu čistých nákladů z poskytování univerzální služby za rok 2014 ve výši 48.244.872,19 Kč a o úhradu ztráty z poskytování zvláštních cen za rok 2014 v celkové výši 89.451.239,97 Kč (z toho v pevné síti 80.906.791,23 Kč). Česká pošta, s.p., podala dne 17. srpna 2015 žádost o úhradu čistých nákladů za rok 2014 ve výši 1.754.764.485,- Kč.

Podrobnosti o aktivitách regulátora naleznou zájemci v pravidelné měsíční monitorovací zprávě.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 4. září 2015

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IX/2015

Soubory ke stažení
tz5304092015.pdf(137.04 KB)
Top