TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 38. týdnu 2015

Praha, 18. září 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu zahájila projednávání čtveřice analýz relevantních trhů. Jde o dosavadní trh č. 1 (trh přístupu k veřejné telefonní sítí v pevném místě) a č. 2 (trh původu volání /originace/ ve veřejné telefonní sítí v pevném místě) stanovené podle dřívějšího vymezení relevantních trhů. Dále jde o dva trhy vymezené novým doporučením Evropské komise: trh č. 1 (velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě – bývalý trh č. 3) a č. 2 (velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích – bývalý trh č. 7).

Dále Rada ČTÚ souhlasila se zahájením veřejné konzultace o návrhu změny opatření obecné povahy č. OOP/4/09.2014-6, kterou Úřad hodlá pro účely uplatňované regulace stanovit novou hodnotu procenta návratnosti vloženého kapitálu (WACC), a to na úrovni 7,89 %, resp. 11,20 % v případě přístupových sítí nové generace.

Členové Rady si také vyslechli informace o připravovaných změnách právních předpisů týkajících se působnosti ČTÚ, mimo jiné o novelách zákona o zpravodajských službách, zákona o elektronických komunikacích, o poštovních službách a návrhu zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Rada ČTÚ na svém zasedání dále projednala srpnovou měsíční monitorovací zprávu a odsouhlasila její zveřejnění.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu


 

Praha 18. září 2015

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IX/2015

Soubory ke stažení
Top