TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 39. týdnu 2015

Praha, 25. září 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu se seznámila s průběžnou zprávou o plnění rozpočtu ČTÚ za I. pololetí letošního roku. Na příjmové straně rozpočtu dominují poplatky ze správy kmitočtů a čísel a správní poplatky. V oblasti daňových i nedaňových příjmů se ČTÚ v první půli roku podařilo do státního rozpočtu vybrat více než 1,132 mld. Kč, což je o 3,5 % více, než kolik bylo rozpočtováno.

Rada ČTÚ dále dokončila projednávání návrhů čtveřice analýz relevantních trhů a souhlasila se zahájením veřejné konzultace. Jde o dosavadní trh č. 1 (přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě) a č. 2 (původ volání /originace/ ve veřejné telefonní síti v pevném místě) stanovené podle dřívějšího vymezení relevantních trhů. A dále dva trhy vymezené novým doporučením Evropské komise – č. 1 (velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě – bývalý trh č. 3) a č. 2 (velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích – bývalý trh č. 7).

Detailní informace o aktivitách regulátora naleznou zájemci v zářijové měsíční monitorovací zprávě.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

 

Praha 25. září 2015

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IX/2015

Soubory ke stažení
Top