TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 4. týdnu 2016

Praha, 29. ledna 2016 – Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala Návrh aktualizace části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/15 pro kmitočtové pásmo 380 – 470 MHz. Hlavním důvodem aktualizace je zavedení podmínek směřujících k technologicky neutrálnímu využití v pásmech pro celoplošné mobilní sítě (410/420 MHz a 455/465 MHz). Podmínka poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací zůstává zachována v obou pásmech. Rada ČTÚ souhlasila se zahájením veřejné konzultace k tomuto návrhu.

Rada dále vyslechla informaci o stížnostech účastníků služeb elektronických komunikací a poštovních služeb za 4. čtvrtletí 2015. V tomto období ČTÚ řešil nejvíce stížností a dotazů týkajících se účastnických smluv a jejich změn. U jednostranných změn smlouvy se nejčastěji jednalo o službu O2 TV a zrušení tzv. slevy pro seniory. Pokud jde o poštovní služby, zde se nejvíce stížností týkalo dodávání doporučených poštovních zásilek.

Rada také projednala a schválila vyhodnocení Plánu činnosti ČTÚ pro rok 2015 a termínovaných úkolů na 2. pololetí 2015. Podrobněji o tom úřad informoval ve včerejší tiskové zprávě.

Detaily o aktivitách regulátora přinese lednová monitorovací zpráva.

Soubory ke stažení
Top