TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 40. týdnu 2015

Praha, 2. října 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu zahájí vůbec první přezkum v oblasti poštovních služeb. Jeho účelem je posoudit, zda je nutné zachovat povinnost poskytovat a zajišťovat jednotlivé základní služby ve stávajícím rozsahu, nebo zda budou služby poskytovány srovnatelným způsobem i bez uložení této povinnosti.

 

Základní služby zahrnují službu dodání poštovních zásilek do 2 kg, poštovních balíků do 10 kg, doporučených a cenných zásilek, službu bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby, dodání peněžní částky poštovním poukazem a služby, které musejí být zajištěny na základě závazků vyplývajících z členství České republiky ve Světové poštovní unii. Zákon stanoví, že přezkum musí být dokončený nejpozději 6 měsíců před koncem platnosti poštovní licence. Ta byla České poště vydána s platností do konce roku 2017.

Rada ČTÚ dále otevřela diskusi nad revizí příručky Doporučení ČTÚ k návrhům smluv o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, která odráží poznatky z kontrolní činnosti úřadu. Praktiky operátorů rozděluje na „férové“ a „neférové“ a poskytuje účastníkům i podnikatelům vodítko, jakých ustanovení by se ve smlouvách měli vyvarovat.

Členové Rady si také vyslechli prezentaci společnosti UPC Česká republika, s.r.o., ke službě Wi-Free. Detailní informace o aktivitách regulátora naleznou zájemci v zářijové měsíční monitorovací zprávě.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

 

Praha 2. října 2015

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ X/2015

Soubory ke stažení
Top