TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 43. týdnu 2015

Praha, 23. října 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu odsouhlasila zahájení veřejné konzultace o návrhu aktualizace části plánu využití rádiového spektra PV-P/20 pro kmitočtové pásmo 960–1700 MHz. Návrh zohledňuje Rozhodnutí Evropské komise 2015/750/EU a zavádí obecnější podmínky pro využívání kmitočtů družicovou pohyblivou službou v pásmu 1626,5–1660,5 MHz.

Rada se dále seznámila s výsledky kontrol zaměřených na dodržování plánovacích parametrů u VKV FM vysílačů. V letošním roce ČTÚ doposud zkontroloval namátkovým výběrem 107 vysílačů a v osmi případech zjistil nevyhovující výsledek. Ve srovnání se situací v roce 2013 klesl poměr počtu zjištěných nedostatků vůči počtu zkontrolovaných vysílačů o více než polovinu. Tehdy bylo ze 769 kontrol VKV FM vysílačů zjištěno překročení hodnot MPX výkonu ve 141 případě.

Členové Rady ČTÚ rovněž vyslechli informaci o přípravách Světové radiokomunikační konference, která se uskuteční od 2. do 27. listopadu 2015 v Ženevě, i o průběhu schvalování nařízení o jednotném telekomunikačním trhu (TSM). Poslední z institucí, které o návrhu spolurozhodují, je Evropský parlament. TSM by měl být na pořadu plenárního zasedání v příštím týdnu.

Detailní přehled o aktivitách regulátora poskytne říjnová měsíční monitorovací zpráva.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

 

Praha 23. října 2015

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ X/2015

 

Soubory ke stažení
Top