TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 48. týdnu 2018

Praha, 30. listopadu 2018 – Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala a následně odsouhlasila zahájení veřejné konzultace k návrhu aktualizace všeobecného oprávnění č. VO-R/10. Navržená změna reaguje mimo jiné na vydání evropského rozhodnutí o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu v kmitočtových pásmech 874-876 MHz a 915-921 MHz.

Rada ČTÚ vzala na vědomí dosavadní průběh přípravy na implementaci evropského nařízení o přeshraničním dodávání balíků. Nařízení je z větší části účinné od 22. května 2019. ČTÚ z něho vyplývají zejména povinnosti sběru dat od poskytovatelů služeb dodávání balíků.

Členové Rady se dále seznámili s výsledky proběhlých kontrolních akcí ČTÚ, zejména týkajících se dodržování pravidel síťové neutrality a přenositelnosti mobilních telefonních čísel u vybraných virtuálních operátorů. Úřad dále připraví informační materiál ke zvýšení právního povědomí spotřebitelů v otázkách síťové neutrality.

Detailní informace o činnosti regulátora lze nalézt v pravidelné monitorovací zprávě.

Soubory ke stažení
Top